top of page

Businesses against V-pass

Public·14 members

Mapanglaw Ang Mukha Ng Buwan Pdf 96


Mapanglaw Ang Mukha ng Buwan: Isang Pagsusuri




Mapanglaw Ang Mukha ng Buwan ay isang maikling kuwentong isinulat ni Efren Reyes Abueg, isang kilalang manunulat at kritiko sa wikang Filipino. Ito ay inilathala noong 1996 sa koleksyon ng mga kuwentong Nakaduyan sa Buwan: Mga Kuwentong Pambata. Ang kuwento ay tumatalakay sa mga hamon at pangarap ng isang pamilyang magsasaka sa panahon ng krisis at kahirapan.


Ang pangunahing tauhan ng kuwento ay si Mang Itoy, ang ama ng pamilya na nagtatanim ng palay sa kanilang maliit na lupain. Siya ay may asawang si Aling Maring, na may sakit na tuberkulosis, at tatlong anak na sina Clemencia, Totoy, at Lito. Ang pamilya ay nakatira sa isang kubo na malapit sa ilog. Ang kuwento ay nagsisimula sa isang gabi na mapanglaw ang mukha ng buwan, na sumasalamin sa kalagayan ng pamilya.


DOWNLOAD: https://tinurli.com/2w4hDb


Sa kabila ng kahirapan, ang pamilya ay may mga pangarap na gustong abutin. Si Mang Itoy ay nagnanais na makapagpatayo ng isang matibay at malaking bahay para sa kanyang pamilya. Si Aling Maring ay umaasang gumaling sa kanyang sakit at makapag-aral ang kanyang mga anak. Si Clemencia ay may itinatago na isang magasin na puno ng magagandang larawan ng isang lunsod, ng magagandang kwento ng pag-ibig, ng pag-asa, at ng mga tagumpay. Si Totoy ay mahilig magbasa ng mga komiks at mangarap na maging isang superhero. Si Lito naman ay mahilig maglaro ng sipa at mangarap na maging isang sikat na manlalaro.


Ang mga pangarap ng pamilya ay nasubok nang dumating ang malaking baha na sumira sa kanilang pananim at bahay. Ang baha ay dulot ng pagputok ng isang dam na pinondohan ng isang dayuhang korporasyon. Ang dam ay nagdulot din ng pagkasira ng kalikasan at pagkawala ng ilog na pinagkukunan nila ng tubig at pagkain. Dahil sa baha, ang pamilya ay napilitan lumipat sa isang barung-barong na malapit sa dam. Dito sila nakaranas ng mas matinding kahirapan at pagdurusa.


Sa gitna ng mga pagsubok, ang pamilya ay hindi nawalan ng pag-asa at patuloy na nagsumikap para makabawi at makamit ang kanilang mga pangarap. Si Mang Itoy ay naghanap ng iba't ibang trabaho para makapag-ipon at makabili ng gamot para kay Aling Maring. Si Aling Maring naman ay hindi sumuko sa kanyang sakit at patuloy na nagdasal para sa kanyang pamilya. Si Clemencia ay nagtinda-tinda sa palengke para makatulong sa gastusin at makabili ng mga libro para kay Totoy. Si Totoy ay nag-aral nang mabuti at nakakuha ng mataas na marka sa paaralan. Si Lito ay nagpakita ng galing sa sipa at nakapasok sa koponan ng bayan.


Sa huli, ang pamilya ay nakamit ang ilan sa kanilang mga pangarap. Si Mang Itoy ay nakapagpatayo ng isang bagong bahay para sa kanyang pamilya. Si Aling Maring ay gumaling sa kanyang sakit at nakapagpasalamat sa Diyos. Si Clemencia ay nakapunta sa lunsod na matagal na niyang pinapangarap at nakahanap ng isang mabait na asawa. Si Totoy ay nakapagtapos ng pag-aaral at naging isang guro. Si Lito ay naging isang kilalang manlalaro ng sipa at nakapagbigay ng karangalan sa bayan.


Ang kuwento ni Abueg ay nagpapakita ng mga katangian ng mga Pilipino na matiyaga, masipag, mapagmahal, at mapag-asa. Ang kuwento ay nagbibigay ng inspirasyon at aral sa mga mambabasa na kahit ano pa ang mga pagsubok na dumating sa buhay, hindi dapat mawalan ng pag-asa at pangarap. Ang kuwento ay nagpapahalaga din sa pamilya bilang pinakamahalagang yaman at suporta ng isang tao. Ang kuwento ay isang halimbawa ng makabuluhang panitikan na naglalarawan ng tunay na kalagayan at damdamin ng mga Pilipino .


Mapanglaw Ang Mukha ng Buwan ay maaaring mabasa sa PDF format sa link na ito: [mapanglaw ang mukha ng buwan pdf 96].


About

Welcome to the group! Please post your business info and loc...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page