top of page

Businesses against V-pass

Public·15 members

Kubik Rubik: Nekroşa Yığmağın Sirləri - YouTube


Kubik Rubik Qiymeti: Nə qədərdir və haradan ala bilərsiniz?
Kubik Rubik, dünyanın ən məşhur və sevilmiş bilməc oyuncaqlarından biridir. Bu oyuncaq, hər bir tərəfi altı rəngli kvadratdan ibarət olan üçölçülü bir kubdur. Oyunçunun vazifəsi, kubun tərəflərini fırlandıraraq hər bir tarafta eyni rəngli kvadratlar yaratmaqdır. Bu sadə görünür, amma aslında çox çetin və maraqlı bir bilməcdir. Kubun hala hazırda 43 kvintilyon (43 trilyon trilyon) mümkün variantı var.


Kubun bu qapıcı xüsusiyyi, onu dünyanın hər yerində populyar etmişdir. 1974-cü ildə Macarıstanlı arxitekt Ernö Rubix terefinden icad edilmişdir. O zamandan bütün dünyada 350 milyondan çox kub satılmışdır. Kubun hala rekordlar qıran süratli hala getirilmek üçün müsabiqeleri keçirilir.
kubik rubik qiymetiBu maddede, sizlere kubun nedi ve nece oynanildigini, qiymetinin neye gore deyisdiyini ve haradan ala bileceyinizi anlatacağıq. Ayrıca, kubu daha yaxşı oynamaq üçün faydalı mәslәhәtlәr dә verәcәyiz.


Kubik Rubix nedi ve nece oynanir?
Kubix Rubix tarixi
Kubix Rubix, ilk olaraq Ernö Rubix terefinden icad edilmişdir. O, öz tәlәbәlәrinә üçölçülü hәrәkәt modellәmәk istәmişdi. Bunun üçün ağac vә kağızdan ibarәt küplәrlә işlәmişdi. Nәticәdә, hәr bir tarafta altı rəngli kvadrat olan bir kub yaratmışdı. Bu kubun hər bir tərəfi fırlandırıla bilirdi. Rubix, bu kubun bilməc olacağını başa düşməmişdi. O, kubu özü də həll edə bilmirdi. 1977-ci ildə, o, kubun patentini aldı və onu "Büyülü Kub" adlandırdı. 1980-ci ildə, kub Macarıstanın xaricindә dә tanınmağa başladı. Almaniya vә Fransada "Rubix Kubu" adı ilә satışa çıxdı. Daha sonra, bütün dünyada "Rubix Kubu" adı ilә tanındı.


Kubix Rubix qaydaları
Kubix Rubix oynamanın әsas qaydası sadәdir: Kubun hәr bir tarafta eyni rәngli kvadratlar yaratmaq lazımdır. Bunu etmәk üçün, kubun tәrәflәrini fırlandırmaq lazımdır. Kubun hәr bir tarafta altı rәng var: ağ, qara, sarı, göy, qırmızı vә yaşıl. Kubun hәll olunması üçün, bu rәnglәri nizamlayan müxtәlif algoritmlar var. Algoritmlar, kubun tәrәflәrinin fırlandırılma sırasını göstәrir. Mәsәlәn, R - sağ taraftan saat istiqamətində fırlandırmaq, L - sol taraftan saat istiqamətində fırlandırmaq, U - üst taraftan saat istiqamətində fırlandırmaq vә s. demәkdir.


Kubix Rubix çeşidlәri
Kubix Rubix oyuncağının müxtәlif çeşidlәri var. Ən məşhur vә standart olanı 3x3x3 kubdur. Bu kubda hәr bir tarafta 9 kvadrat var. Bununla yanaşı, daha böyük vә kiçik ölçülü kublar da var. Mәsәlәn, 2x2x2, 4x4x4, 5x5x5 vә s. Bunların hala getirmek daha çetin vә maraqlıdır. Hatta, farklı formaları olan kublar da var. Mәsәlәn, piramida, küra, diamant vә s.


Kubix Rubix qiymeti neye gore deyisir?
Kubix Rubix ölçüsü
Kubix Rubix qiymeti onun ölçüsünə görə dəyişir. Küçük ölçülü kublar daha ucuzdur. Mǝsǝlǝn, 2x2x2 kubun qiymeti orta hesabla 5 manatdır. Böyük ölçülü kublar isǝ daha bahadirdir. Mǝsǝlǝn, 5x5x5 kubun qiymeti orta hesabla 20 manatdır. Ölçü arttıkca qiymet dǝ artir.


Kubix Rubix keyfiyyeti
Kubix Rubix qiymeti onun keyfiyyetinǝ görǝ dǝyişir. Keyfiyyetli kublar daha pürüzsüz vǝ rahat firlanir vǝ dayanıqlıdır. Keyfiyyetsiz k ublar isə daha qatı və sıx fırlandırılır və tez bozulur. Keyfiyyetli kubların qiyməti keyfiyyetsiz kublardan daha yüksəkdir. Keyfiyyetli kubların qiyməti orta hesabla 10 manatdan başlayır. Keyfiyyetsiz kubların qiyməti isə 3-5 manat arasında dəyişir.


Kubix Rubix markası
Kubix Rubix qiyməti onun markasına görə də dəyişir. Dünyada bir çox məşhur və yüksək keyfiyyetli kub markaları var. Məsələn, MoYu, GAN, QiYi, Rubik's və s. Bu markaların kubları daha pahalıdır, amma daha yaxşı performans və sürət təmin edirlər. Bu markaların kublarının qiyməti orta hesabla 15-50 manat arasında dəyişir. Dünyada daha az tanınan və ucuz kub markaları da var. Məsələn, ShengShou, YJ, MFJS və s. Bu markaların kubları daha ucuzdur, amma daha az keyfiyyetli və sürətli olurlar. Bu markaların kublarının qiyməti orta hesabla 5-10 manat arasında dəyişir.


Kubix Rubix haradan ala bilersiniz?
Kubix Rubix mağazaları
Kubix Rubix oyuncağını mağazalardan ala bilersiniz. Azәrbaycanda bir çox oyuncaq mağazaları var ki, orada müxtәlif ölçü vә markada kublar satılır. Mәsәlәn, Toyzz Shop, Oyuncaxana, Toy Store vә s. Bu mağazalarda kubların qiymәtlәri dәyişkәndir. Kubu mağazadan almağın faydası onu әldәn yoxlaya bilmәyinizdir. Kubun fırlandırılması necә olduğunu, rәnglәrinin parlaqlığını vә keyfiyyәtini görә bilәrsiniz.


Kubix Rubix online sifarişi
Kubix Rubix oyuncağını online sifariş ede bilersiniz. İnternetdә bir çox online mağaza var ki, orada da müxtәlif ölçü vә markada kublar satılır. Mәsәlәn, AliExpress, Amazon, N11 vә s. Bu online mağazalarda kubların qiymәtlәri dәyişkәndir. Kubu online sifariş etmәyin faydası onu evinizdәn çıxmadan ala bilmeyinizdir. Kubun çatdırılma müddeti vә pulu da online mağazaya görә fәrqlidir.


Kubix Rubix reklamları
Kubix Rubix oyuncağını reklamlardan da ala bilersiniz. İnternetdә vә ya qazetlәrdә bir çox insan öz kublarını satmaq isteyir. Bu insanlar ya yeni ya da işlänmiş kublar satır. Bu reklamlarda kubların qiymǝtlǝri dǝyişkǝndir. Kubu reklamdan almaq üçün satıcı ilǝ Əlaqǝ saxlamaq lazımdır. Kubun vǝziyyǝtini, rǝngini vǝ firlanmasını yoxlamaq lazımdır.


Kubix Rubix oynama q üçün faydalı məsləhətlər
Kubix Rubix algoritmləri öyrənin
Kubix Rubix oynamaq üçün ən vacib məsləhət, kubun həll olunması üçün lazım olan algoritmləri öyrənməkdir. Algoritmlar, kubun tərəflərinin fırlandırılma sırasını göstərir. Algoritmları öyrənmək, kubu daha asan və sürətli hala getirməyin yollarından biridir. Algoritmları öyrənmək üçün internetdə və ya kitabxanalarda bir çox mənbəl var. Məsələn, [Kubix Rubix Algoritmlari] saytında 3x3x3 kubun hala getirmek üçün lazım olan bütün algoritmlar var.


Kubix Rubix sürətli hala getirmek üçün məşq edin
Kubix Rubix oynamaq üçün digәr bir faydalı mәslәhәt, kubu sürәtli hala getirmek üçün mәşq etmәkdir. Kubu sürәtli hala getirmek, hem oyunun zövqünü artırır, hem dә rekord qırmaq imkanı verir. Kubu sürәtli hala getirmek üçün, algoritmları yadda saxlamaq, kubun fırlandırılmasını rahatlaşdırmaq vә kubun növbәti addımlarını әvvәlcәdәn düşünmәk lazımdır. Kubu sürәtli hala getirmek üçün mәşq etmәk, bu bacarıqları inkişaf etdirir.


Kubix Rubix müsabiqelәrinә qatılın
Kubix Rubix oynamaq üçün son faydalı mәslәhәt, kubun müsabiqelәrinә qatılmaqdır. Kubun müsabiqelәri, kubu sürәtli hala getirƏn oyunçuların bir araya gƏldiyi vƏ rƏqabƏt Ətdiyi tƏdbirlƏrdir. Kubun müsabiqelƏri, oyunçu bacarıqlarını artırmaq, yeni algoritmlar öyrƏnmƏk vƏ digƏr oyunçularla tanış olmaq üçün Əla imkanlardır. Kubun müsabiqelƏri, dünyanın hƏr yerindƏ keçirilir. MƏsƏlƏn, [World Cube Association] saytında dünya miqyasında keçirilƏn bütün kub müsabiqelƏrinin siyahısı var.


Xülasə
Bu maddede sizlere kubik rubik oyuncağının nedi vǝ necǝ oynanildigini, qiymetinin neye gore deyisdiyini vǝ haradan ala bileceyinizi anlattiq. Ayrıca, kubu daha yaxşı oynamaq ücün faydalı mǝslǝhǝtlǝr dǝ verdik. Kubik rubik, hem zeka hem dǝ ǝylǝncǝ geliştiren bir oyuncakdir. Kubu oynamağa başlamaq isteyirsizsǝ, sizin ücün uyğun ölçü, keyfiyyet vǝ markada bir kub seçmeyiniz lazımdır. Kubu hala getirmek üc ün algoritmlari öyrənməyiniz və məşq etmeyiniz lazımdır. Kubu sürətli hala getirmek üçün müsabiqelərə qatılmaq da sizin üçün faydalı olacaqdır. Kubik rubik oynamaq, sizin zeka, hərəkət və əyləncə bacarıqlarınızı inkişaf etdirəcək bir fəaliyyətdir. Kubik rubik oynamağa başlamaq üçün indi ən yaxşı vaxtdır!


FAQ
Bu maddede sizin üçün kubik rubik haqqında 5 sual və cavab hazırladıq.


Sual


Cavab


Kubik rubik necə icad edilmişdir?


Kubik rubik, ilk olaraq Macarıstanlı arxitekt Ernö Rubix terefinden icad edilmişdir. O, öz tәlәbәlәrinә üçölçülü hәrәkәt modellәmәk istәmişdi. Bunun üçün ağac vә kağızdan ibarәt küplәrlә işlәmişdi. Nәticәdә, hәr bir tarafta altı rәngli kvadrat olan bir kub yaratmışdı.


Kubik rubik nə qədər çetindir?


Kubik rubik çox çetin bir bilməcdir. Kubun hala hazırda 43 kvintilyon (43 trilyon trilyon) mümkün variantı var. Kubu hala getirmek üçün müxtәlif algoritmlar var ki, onları öyrənmek vaxt və məşq tələb edir.


Kubik rubik nə qədər sürətlidir?


Kubik rubik sürәti, kubun keyfiyyetinә vә oyunçunun bacarığına görә dәyişir. Keyfiyyetli kublar daha pürüzsüz vǝ rahat firlanir. Bacarıqlı oyunçular isǝ kubu daha süratli hala getirirlǝr. Dünya rekordu 3x3x3 kubu 3.47 saniyede hala getirmekdir.


Kubik rubik nümuneleri nelerdir?


Kubik rubik oyuncağının müxtәlif nümuneleri var. Ən məşhur vә standart olanı 3x3x3 kubdur. Bu kubda hәr bir tarafta 9 kvadrat var. Bununla yanaşı, daha böyük vә kiçik ölçülü kublar da var. Mәsәlәn, 2x2x2, 4x4x4, 5x5x5 vә s. Bunların hala getirmek daha çetin vә maraqlıdır. Hatta, farklı formaları olan kublar da var. Mәsәlәn, piramida, küra, diamant vә s.


Kubik rubik oynamanın faydaları nelerdir?


Kubik rubix oynamanın bir çox faydası var. Kubix Rubix oynamak zeka, hafiza, diqqet, analitik düşünme, problem hala etme, yaraticilik ve sabir bacarıqlarını inkişaf etdirir. Kubix Rubix oynamak ayrıca stresi azaltmaq, eglenceli vakit kecirmeq və sosial münasibətləri gücləndirmək üçün də faydalıdır.
About

Welcome to the group! Please post your business info and loc...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page